Jdi na obsah Jdi na menu
 


II.workshop

II. ČESKO - SLOVENSKÝ
HISTORICKO - DOKUMENTAČNÍ WORKSHOP
16. – 19. 6. 2011 – HORNÍ LIPKA
 
    V podvečer středy (15.06.2011) se sjeli na Horní Lipku přátelé historie cla, celnictví a finanční stráže. Byli to nejenom bývalí kolegové z řad příslušníků Celní správy ještě před rokem 1989, ale i nynější; přijeli také přátelé z celé ČR, kteří se zabývají Finanční stráží a přátelé ze Slovenska z AV SR a Ústavu paměti národa z Bratislavy.
 
     Ve čtvrtek (16.06.2011) bylo toto shromáždění profesionálních i amatérských historiků  slavnostně zahájeno a s první prezentací vystoupil kolega Otto Mach, který představil probíhající digitalizaci fotomateriálů z archívu redakce časopisu CLO-DOUANE a bývalé CS ČSSR, který se v současnosti nachází na GŘC v Praze.
 
     Po obědě se celá skupina dvanácti badatelů přemístila hodinovou procházkou do „Muzea čs. opevnění z let 1935-38, pěchotního srubu K-S14 „U cihelny“, kde následoval odborný výklad p. Antonína Neterdy o výstavbě čs.opevnění z let 1935-38; poté následovala několika hodinová prohlídka týlu pěchotního srubu, kde je umístěna stálá expozice FS RČS 1918-48 za odborného výklady kolegy Jirky Panuše. K večeru skupina navštívila depozitáře VHK Erika – sekci pěchotního srubu K-S14, která se nachází v budově králického Gymnázia, kde proběhla neformální přátelská beseda s ředitelem muzea a dalšími jeho pracovníky. Jejich vyprávění o historii regionu a o opevnění v rámci králické pevnostní oblasti trvalo až do večerních hodin.
 
     Potom opět následoval pěší přesun na Horní Lipku, kde po večeři nadšenec historie Finanční stráže a soukromý sběratel Zdeněk Zidka předvedl velmi zajímavé historické materiály ze své sbírky. V příjemném prostředí se vzájemně o službě ve FS a o finančnících vyprávělo do časných ranních hodin.
 
     Na pátek (17.06.2011) byl připraven autobusový výlet s tématickým názvem: Po cestách FS v Orlických horách. Jako první v programu byla návštěva soukromé sbírky přítele a kamaráda Zdeňka Zidka. Pro každého milovníka historie FS bylo nádherným překvapením, když se otevřeli dveře jeho stodoly a tam stála replika hraničního sloupu z let 1936-38 ve skutečné velikosti spolu s menším hraničním kamenem.  
 
       Dalším zastavení bylo u pomníku dozorce FS Josefa Navrátila, který zahynul v roce 1938 na následku útoku německých ordnerů v Bartošovicích v Orlických horách, kde účastnici workshopu položili věneček jako vzpomínku na tehdejší těžkou dobu. Výlet trval až do podvečera a po večeři pokračoval dalším vyprávěním. V tomto čase docestoval na Horní Lipku i p. Tomáš Achs, který dovezl na ukázku  unikátní prototyp celnického mečíku vz. 32, který vyrobil a účastníky tohoto setkání seznámil s přípravou výroby reediční série těchto mečíků v počtu 500 kusů -  250 ks pro ČR a 250 ks pro SR.
 
     Sobotní  dopoledne (18.06.2011) bylo věnováno vynikající přednášce Ing. Zbyška Šusteka, CSc ze Slovenské akademie věd, který mluvil na téma cestovní doklady a zaznamenávání výměny valut. Po obědě následovala prohlídka dělostřelecké tvrze Hůrka a po ní večeře v zahradní restauraci Pasát v Králíkách. Večer se všichni zúčastnili na V. muzejní noci na Cihelně. I když nepřálo počasí, shlédli časově noční program a seznámili se s novými lidmi a setkali se s dalšími kolegy – celníky. Návrat na základnu v Horní Lipce, opět turisticky – pěšky se protáhl daleko přes půlnoc.
     Nedělní ráno (19.06.2011) bylo věnováno závěrečné výměně informací a potom byl  slovy kolegy Mgr. Marcela Šejvl z Michalovců „ …. spoločná česko-slovenská história nás nerozděluje, ale spája a česť takýmto nadšencom, ktorí sa snažia ju zachovať a takto prezentovať. Tešíme sa na budúci rok na stretnutie u nás na Slovensku“ workshop ukončen.
-pnš-
    
 

 

 

Náhledy fotografií ze složky II.workshop