Jdi na obsah Jdi na menu
 


X. SPORTOVNÍ HRY CŘ HK na Horní Lipce

12. 6. 2012

10. Sportovní hry CŘ Hradec Králové

Horní Lipka 2012    Ve dnech 25. 5. – 27. 5. 2012 se v areálu CS Horní Lipka uskutečnil jubilejní desátý ročník sportovních her Celního ředitelství Hradec Králové. Pozvánku k účasti přijala  družstva  CŘ Hradec Králové, CÚ Hradec Králové, CÚ Ústí nad Orlicí, IC Wroclaw a pátým družstvem byl tým vytvořený z kolegů z různých útvarů CŘ HK, startující pod hlavičkou SCE – Spojené celní emiráty. Soutěžilo se ve střelbě čtyřčlenných družstev ze vzduchovky, štafetovém běhu na 4 x 1 kilometr, malé kopané, volejbale a nohejbale. Celkovým vítězem letošního ročníku se zaslouženě stalo družstvo Celního úřadu Hradec Králové, které získalo také nejvíce prvenství v jednotlivých disciplínách. O druhé místo svedlo dramatický souboj družstvo pořadatelského CÚ Ústí nad Orlicí s družstvem CŘ Hradec Králové, šťastnější byli nakonec domácí. Poslední dvě místa obsadila družstva SCE a IC Wroclaw  Na páteční a sobotní sportovní program navazovalo večerní posezení u táboráku s hudebním doprovodem celnické kapely Kontraband a Králického dixielandu.

   Využívám této příležitosti ke krátkému ohlédnutí za uplynulými deseti ročníky. První ročník se uskutečnil v roce 2003 a zúčastnilo se ho deset družstev. Byla to družstva celních úřadů Hradec Králové, Pardubice, Náchod, Trutnov, Turnov, Svitavy, Ústí nad Orlicí „A“ a „B“  a dvě družstva CŘ Hradec Králové. Postupně zájem o účast z různých důvodů opadal a posledních dvou ročníků se zúčastnilo výše uvedených 5 družstev. Prvních osm ročníků se uskutečnilo v areálu Středního odborného učiliště v Dolní Lipce, který poskytl potřebné zázemí pro sportování, ubytování a další aktivity. V roce 2011 byla akce přesunuta do areálu bývalého VRS v Horní Lipce a to především z  finančních důvodů a také pro menší počet účastníků. Areál, vybudovaný v roce 1935 jako oddělení tehdejší Finanční stráže, poskytl odpovídající zázemí pro zhruba 140 sportovců, pořadatelů a příznivců celnického sportu. Všichni účastníci hodnotili akci velmi dobře a vyjádřili přání setkat se za rok na Horní Lipce znovu.

  Již tradičním pořadatelem sportovních her je Celní úřad Ústí nad Orlicí. Vedení celního úřadu si v letošním roce přizvalo ke spolupráci také Východočeský klub celních veteránů,  jehož členy jsou i kolegové, kteří tuto akci zakládali a  po celých deset let se podíleli na její přípravě a realizaci . Nepochybně i jejich práce, zkušenosti a finanční podpora ze strany VKCV přispěly ke spokojenosti všech účastníků. Pokud jde o sportovní výsledky, tak pohár za celkové vítězství zvedali nad hlavu v uplynulých deseti letech nejčastěji domácí, kteří vyhráli 6 ročníků, 3 x zvítězilo družstvo CÚ Hradec Králové a 1 x kolegové z Turnova. Při závěrečném vyhlašování výsledků dostali všichni sportovci a pořadatelé, kromě tradičních upomínkových předmětů, také pamětní medaili vydanou při  příležitosti jubilejního 10. ročníku. Pro mnoho z nich se účast na sportovních hrách stala nedílnou součástí osobního kalendáře a zúčastnili se všech dosavadních ročníků.

   V průběhu sportovních her a při závěrečném ceremoniálu byla diskutována i otázka jejich další budoucnosti, do které se mohou promítnout mimo jiné i organizační změny v CS k 1. lednu 2013. Zástupci VKCV nabídli pomoc jak při organizaci této akce, tak při zprostředkování komunikace mezi východočeskými krajskými  CÚ. V rámci určitého oživení , bychom chtěli k účasti přizvat naše partnerské kluby celníků ze Slovenska, případně i družstvo Spolku celníků ČR.

    Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se v průběhu uplynulých 10 let podíleli na přípravě sportovních her CŘ Hradec Králové. Jsou to desítky kolegů a kolegyň, kteří této akci věnovali stovky hodin svého volného času, aby účastníkům připravili co nejlepší podmínky. Dovolím si připomenout alespoň několik jmen a věřím, že ostatní, které jsem neuvedl, mi to prominou, není to proto, že bych na ně zapomněl. Mnoho let se na přípravě sportovišť a zázemí podíleli kolegové Martin Večeř, Jarda Doubínek, Martin Šesták, Zdeněk Bartoš, Karel Štěpán  a celá řada dalších. Vlastní průběh sportovních soutěží a zpracování výsledků bychom si jen stěží mohli představit bez precizní práce Otto Macha a jeho spolupracovníků Andrei Polákové, Leoše Valacha a Mirka Bednáře, rozhodčích Jirky Součka, Petra Kylara, Mirka Zerzána, Jana Hejla  a jejich asistentů Martina Michalčáka, Pavla Bílka, Hynka Dočkala a mnoha jiných. Nedílnou součástí sportovních her je také zajištění občerstvení a stravování , které po řadu let zajišťovali m.j. Zdeněk Stránský, Antonín Beran, Jan Halbrštát, Petr Janovec, Martin Vaníček, Jaroslav Bárta, Jarda Felcman, Oldřich Švéda, Jarda Výprachtický, Lenka Gabrisová, Lída Brůnová, Helena Nožková, Martina Pospíšilová,Lída Marková, Zdena Šurýnová, Zdena Kalousová, Jarda Kárník, František Pavelka, Tomáš Lux,Tomáš Pucholt, Roman Gregor,Pavel Novák, Zdeněk Šubert. Ubytovací a stravovací administrativu, objednávky a komplexní vyúčtování her spolehlivě zajišťovaly Marie Šoková a Iveta Maixnerová. Nemůžeme zapomenout ani na členy celnické kapely Karla Adámka, Radka Mužíka, Petra Daniela, Mílu Vraštila a Libora Netušila, kteří se starali o zábavu,  dobrou náladu účastníků a vzornou konzumací také o propagaci nabízených výrobků.

   V neposlední řadě je třeba poděkovat všem členům sportovních družstev, služebním funkcionářům, kteří účast na sportovních hrách podporovali a také vedení CŘ Hradec Králové, které vytvořilo potřebné podmínky pro pořádání této akce. Jako jeden ze zakladatelů, bych chtěl „ Sportovkám „ popřát do jejich 3. Pětiletky hodně podpory ze strany příslušných funkcionářů a hojnou účast celnických sportovců. Nashledanou na Horní Lipce  24. – 26. 5. 2013.


                                                                        Ladislav  Brůha
                                                                       emeritní celní rada
                                                                       člen rady VKCV