Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝCHODOČESKÝ KLUB CELNÍCH VETERÁNŮ a CIHELNA 2013

26. 8. 2013

VÝCHODOČESKÝ KLUB  CELNÍCH VETERÁNŮ

 a CIHELNA 2013

       Ve dnech 16. – 17. srpna 2013 se v Králíkách uskutečnil  již 16. ročník vzpomínkové akce „ CIHELNA “. Pravidelným účastníkem této akce, pořádané jako připomenutí konce 2. světové války, je od roku 2006 také Celní správa ČR. Východočeský klub celních veteránů se stal nedílnou součástí pořadatelského týmu v roce 2011, tedy v roce svého vzniku. Mnozí si jistě kladou otázku v čem spočívá podíl našeho klubu na organizaci „ Cihelny “ .

      VKCV již třetím rokem, ve spolupráci se svými příznivci a podporovateli, zajišťuje bezplatnou zápůjčku návěsů k vybudování tribuny pro VIP a také poskytnutí autobusů pro přepravu hostů. Pro expozici Celní správy pak zabezpečujeme výpůjčku velkého stanu, včetně úhrady nákladů s tím spojených. V minulých letech jsme se aktivně podíleli také na přípravě vystavovaných exponátů a počítáme s tím i v budoucnu.

     Akce „ Cihelna “  je také příležitostí k získání prostředků na naši klubovou činnost. Proto zajišťujeme již tradičně nejenom občerstvení ve stanu pro hosty VIP, ale i také stánkový prodej pro veřejnost. Tyto činnosti jsou mimořádně náročné jak z hlediska materiálního zajištění,  tak i na zabezpečení personální. Na přípravě a vlastním průběhu akce se v letošním roce podílelo více jak 40 osob. Všichni věnovali desítky hodin ze svého volného času, celá řada si vzala dovolenou. Kromě členů VKCV a jeho příznivců, to bylo také 14 rodinných příslušníků současných či bývalých zaměstnanců CS, bez jejichž pomoci by nebylo možné naši účast zajistit. Je třeba smeknout před seniory Františkem Dostálem a Jaroslavem Kárníkem st., kteří ve svých 67 resp. 66 letech odvedli pořádný kus poctivé práce a ještě přispívali k dobré náladě.

    Cihelna je také příležitostí k setkání s našimi kamarády a přáteli z Armády ČR, dalších složek Integrovaného záchranného systému (IZS), slovenskými a polskými kolegy, s příznivci a propagátory celnické historie a celou řadou dalších osobností. Tak tomu bylo i v letošním roce, kdy jsme se ve spolupráci s CÚ pro Královéhradecký kraj organizačně i finančně podíleli na zajištění pobytu delegace Spolku histórie colníctva a finančnej správy SR. Rovněž jsme využili přítomnosti pana hejtmana Pardubického kraje k jednání ohledně dalšího možného osudu objektu CS v Horní Lipce. VKCV na základě pověření členské základny, vyjádření a podpory většiny našich hostů, bude i nadále usilovat o zachování objektu v majetku CS. Pro toto řešení hovoří celá řada aktuálních skutečností.

    Členové  VKCV velmi oceňují skutečnost, že se CS  i  nadále podílí na statických a dynamických ukázkách pro veřejnost, při kterých prezentuje techniku používanou pro výkon služby, ukázky výcviku a výsledky  výkonu svěřených kompetencí. Je to mimořádná příležitost, jak umožnit téměř 20 - ti tisícům divákům seznámit se s celníky jinak než při provádění úkonů souvisejících s výkonem služby. Někteří služební funkcionáři tuto skutečnost očividně podceňují, možná až pro tyto aktivity bude vytvořen prostor ve svodce pro pana GŘ, tak svůj přístup změní. Mimořádně si vážíme osobní účasti pana generálního ředitele a také ředitelů obou východočeských celních úřadů. Jejich přítomnost nepochybně zvyšuje význam účasti CS na této akci. Na základě ohlasů mezi veřejností, je prezentace celníků dlouhodobě hodnocena velmi dobře. Věříme, že i do budoucna bude pokračovat tradiční spolupráce celníků s organizátory, u jejíhož zrodu stáli mimo jiné i někteří stávající členové našeho klubu.

   Vzpomínková akce „ Cihelna 2013 “ je minulostí a pořadatelé se připravují na 17. ročník, do jehož organizace se nepochybně promítnou i připravované změny ve struktuře útvarů Armády ČR. Členové VKCV jsou rozhodnuti a připraveni, v rámci svých možností, podpořit uspořádání „ Cihelny 2014 “ . Tak tedy nashledanou „ u pěchotního srubu KS – 14 na bojišti “ .

  Na závěr slovo předsedy VKCV, kolegy Míly Brandejse emeritního celního rady:

 

   Chci poděkovat  všem našim členům, jejich  partnerům a našim příznivcům, kteří zabezpečili tuto akci. Velmi  si  jejich práce, ochoty vyhovět a nasazení, zvlášť  v tom teple, vážím. A zejména  Láďovi patří dík, protože  nikdo  z nás  by nebyl schopen  dosáhnout  úroveň, jakou  naše  práce pro zabezpečení Cihelny  dlouhodobě dosahuje. V letošním  roce byl  rozsah  určitě  největší  v dosavadní historii.

 

     Proto  Vám  všem, aktivním  účastníkům  zabezpečení Cihelny 2013, děkuji a Vaší  práce  si velice vážím.


                                  
                                                        Rada  VKCV