Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oslavy 97. výročí vzniku RČS na Horním Jelení a před pěchotním srubem K-S14

31. 10. 2015

Vzpomínkové akce 24. října 2015 v Horním Jelení a v Králíkách

     Na letošní předposlední říjnovou sobotu připravili členové Východočeského klubu celních veteránů Horní Lipka  vzpomínkové akce při příležitosti 97. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Již popáté se setkali v Horním Jelení a v Králíkách organizátoři s těmi, kteří si chtějí připomenout  vznik společného státu,  uctít práci a památku osobností, které se podílely organizaci celní služby, finanční stráže i obraně jeho hranic.

     Záštitu nad vzpomínkovými akcemi převzal generální ředitel Celní správy ČR brigádní generál Petr Kašpar, který osobní účastí potvrdil svoji úctu k historii celnického řemesla a práci celnických veteránů. Mimořádně si vážíme účasti ředitelů celních úřadů pro Královéhradecký a Pardubický kraj, plk. Haláse a plk. Pražáka.

     Ministerstvo financí  bylo zastoupeno  náměstkyní ministra financí Mgr. Simonou Hornochovou, delegaci Finanční správy SR vedl pplk. Kuterka, ředitel CÚ Trenčín, kterého doprovázeli pplk. Krajíček, pplk. Šuštiak a  dva členové čestné jednotky. Spolok histórie colníctva a FS SR reprezentovali předseda pplk. Ján Ščerbík, kpt. Erika Tengeriová a Tomáš Achs. Jsme velmi potěšeni, že mezi nás zavítali  představitelé Klubu veteránů Policie ČR v čele s Jaromírem Charamzou, koordinátorem pro Pardubický kraj. Tradičními účastníky akce byli také starostové měst Horní Jelení a Králíky Petr Tupec a Jana Ponocná.

     V dopolední části byla v Horním Jelení uctěna památka JUDr. Emila Martince; zástupci jednotlivých složek položili kytice u pamětní desky na budově městského úřadu a vystupující řečníci, Bohumil Brandejs a Ján Ščerbík, připomenuli význam jeho osobnosti pro celnictví nově vzniklé Československé republiky.

     VKCV využil této příležitosti k tomu, aby předal stříbrné pamětní medaile za dlouholetou spolupráci smyčcovému kvartetu Precordi a Městskému úřadu v Horním Jelení. Po ukončení vzpomínkové akce bylo připraveno  krátké pohoštění v budově Městského úřadu.

     Po příjezdu na Horní Lipku následoval slavnostní oběd, po kterém byla účastníkům zpřístupněna  výstavka, zaměřená na historii Finanční stráže a to  zejména proto, že letos si připomínáme 80. výročí zahájení výkonu služby na Oddělení Finanční stráže v Prostřední Lipce č.p.16.  Zůstává smutnou skutečností, že bývalé vedení celní správy připravilo k tomuto výročí předání objektu jinému majiteli.

     Krátce před 15 – tou hodinou se účastníci této celodenní akce  začali postupně přepravovat ke srubu  K-S 14 U Cihelny, kde již koncertovala  Dechová harmonie Letohrad.

     V 15:30 hodin byla zahájena státními hymnami vzpomínková slavnost na počest příslušníků Finanční stráže, kteří jako členové jednotek Stráže obrany státu položili své životy při obraně Československé republiky v letech 1938 a 1939. Po projevech brig. gen. Petra Kašpara, pplk. Kuterky a ing. Sichy,  položili zástupci jednotlivých složek věnce u hraničního sloupu, který symbolizoval státní hranici.

     Také letos bylo součástí programu  ocenění těch, kteří s Východočeským klubem celních veteránů dlouhodobě spolupracují a pomáhají při jeho činnosti. Celkem bylo předáno sedm klubových medailí. Bronzovou medaili převzali správce objektu Horní Lipka Zdeněk Fišer, mjr. Dana Vágnerová z CÚ pro Královéhradecký kraj a nprap. Petr Daniel z CÚ pro Pardubický kraj. Stříbrné medaile byly uděleny předsedovi Spolku historie colníctva a FS SR pplk. Jánovi Ščerbíkovi  a víceprezidentce FS SR ing. Daně Meager, za kterou ocenění převzal pplk. Marcel Šuštiak. Zlatými medailemi byli oceněni Mgr. Simona Hornochová a ing. Kvido Štěpánek, který se opozdil a ocenění převzal krátce po ukončení slavnostního ceremoniálu z rukou místopředsedy VKCV.

     V rámci vzpomínkové akce proběhlo předání ocenění ze strany Muzea K-S14, které provedl ředitel Richard Sicha a také  od Klubu policejních veteránů, které provedl pan Jaromír Charamza.

     Významnou součástí ceremoniálu byl podpis memoranda o spolupráci mezi Východočeským klubem celních veteránů a Celními úřady pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Signatáři dohody Bohumil Brandejs, Jiří Pražák a František Halás tím jednak stvrdili zájem všech stran nejenom pokračovat ve vzájemných kontaktech, ale dále je i prohlubovat a současně ocenili i spolupráci dosavadní. Věříme, že se postupně bude naplňovat naše vize, kterou jsme popsali v loňském příspěvku k této akci. VKCV by chtěl svojí činností m.j. přispět i k dobré spolupráci mezi oběma celními úřady nejen při akcích, na kterých se veteráni podílejí.

     Po ukončení vzpomínkové akce se účastníci vrátili na Horní Lipku na slavnostní večeři, ke které se podával výborná domácí svíčková. Následovala vzájemná výměna názorů a zkušeností, která se u některých protáhla až k samé změně letního času. Po odjezdu Dechové harmonie Letohrad a delší hudební přestávce, předvedl své pěvecké kvality Zdeněk Zídka, ke kterému se připojili v prvních nedělních hodinách další zpěváci. Po pozdější, ale vydatné nedělní snídani, ke které se podávala mimo jiného pravá Ščerbíkova slovenská kapustnica se nocležníci začali rozjíždět do svých domovů.

     Na přípravě a průběhu letošních vzpomínkových akcí se významným způsobem podílely oba východočeské celní úřady, bez jejichž podpory bychom nemohli akce zajistit. Poprvé se zapojili i tři kolegové z čestné jednotky CÚ Olomouc. Je však třeba poděkovat za podporu všem, kteří se podíleli na organizaci vzpomínkových akcí.

     Děkujeme panu generálnímu řediteli GŘC  za převzetí záštity a osobní účast na této akci, ředitelům a služebním funkcionářům celních úřadů pro Pardubický, Královéhradecký a Olomoucký kraj za personální a materiální podporu, případně i osobní účast. Nelze opomenout ani podporu ze strany města Horní Jelení a Muzea K-S14 U Cihelny.

     Poděkování patří také těm, na které se nedostalo při pořizování fotodokumentace, která se soustřeďuje především na vlastní průběh oslav, pro diváky zajímavé či fotografy preferované objekty.

     Tak tedy alespoň několik jmen těch, kteří se zatím ve fotogalerii neobjevili. Byli to např. Lída Brůnová, Zdena Kalousová, Lenka Gabrisová, Iva Štěpánová, Jan Halbrštát, Antonín Beran, Karel Kulhánek, Zdeněk Bartoš, Jaroslav Doubínek, Milan Jireš, Jarda Kárník ml., Karel Štěpán, kteří připravili potřebné zázemí a někteří na úkor svého osobního volna nezištně zajišťovali stravování a občerstvení.
 

     Děkujeme také všem, kteří přijali naše pozvání a svoji účastí přispěli ke zdárnému průběhu oslav.
 

     Nashledanou 22. nebo 29. října 2016 v Horním Jelení a v Králíkách na K-S 14 při vzpomínkových akcích k 98. výročí vzniku ČSR.


                                        Za radu VKCV
                                        Ladislav Brůha, místopředseda