Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nová etapa v historii bývalého odd. FS RČS na Prostřední Lipce - rekonstrukce dokončena

11. 3. 2018

 

 

Nová etapa v historii bývalého Oddělení Finanční stráže RČS v Prostřední Lipce

Rekonstrukce na HL dokončena

 

     Na webových stránkách našeho klubu jsme průběžně informovali o tomto objektu, který byl od roku 1935 součástí naší profesní historie, přerušené v letech 1938 – 1945 a poté 1949 – 1990. Podrobně jsme popsali v řadě příspěvků úsilí Východočeského klubu celních veteránů, jehož cílem bylo uchování objektu v majetku celní správy, což se nepodařilo. V tomto příspěvku se proto zaměříme především na časové období, ve kterém se rozhodovalo o novém vlastníkovi, na dění po převzetí objektu.a výhledem do budoucna.

     V souvislosti s připravovaným vyslovením nepotřebnosti ze strany celní správy, zahájili členové rady VKCV Brandejs, Panuš a Brůha jednání na úrovni MF ČR, odbor strategického rozvoje celní a daňové správy, jehož zástupci nám doporučili najít vlastníka, který má svůj vlastní rozpočet a dokáže využívat objekt ve veřejném zájmu. Následně jsme jednali s našimi kolegy na GŘC o možnosti bezúplatného převodu na nového vlastníka a v této otázce došlo k dohodě. V srpnu 2013 jsme při akci Cihelna oslovili hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, jestli by krajský úřad nenašel pro areál smysluplné využití. Následovala osobní návštěva, poté výjezdní jednání zastupitelstva a dohoda o bezúplatném převodu, ke které výrazně přispěl i náš klub.

   V posledním listopadovém týdnu roku 2014 schválilo Ministerstvo financí ČR smlouvu o bezúplatném převodu objektu CS v Prostřední Lipce č.p. 16 do vlastnictví Krajského úřadu pro Pardubický kraj. Dne 12. ledna 2015 byla v katastru nemovitostí provedena změna vlastníka celého areálu a 4. března 2015 bylo provedeno fyzické předání nemovitostí novému vlastníkovi. Zastupitelstvo Pkr poté rozhodlo o tom, že provozovatelem bude Střední odborné učiliště opravárenské  Králíky – Dolní Lipka.

   Následující dva roky to byl výhradně VKCV, který se snažil, v souladu se svým plánem činnosti, stanovami, klubovým řádem a především s příslušnými ustanoveními smlouvy o bezúplatném převodu, využívat zázemí areálu. Uspořádali jsme řadu sportovních, společenských a vzdělávacích akcí. Podíleli jsme se finančně i pracovně také na údržbě areálu až do zahájení rekonstrukce. Nepochybně jsme tím přispěli k tomu, aby areál v tomto období byl udržován v solidním stavu. Když se porouchala čistička odpadních vod (ČOV) a jako „ nejlepší “ řešení bylo nabízeno zakonzervování objektu až do doby zahájení rekonstrukce, byl to VKCV, který zprostředkoval její opravu včetně s tím spojených finančních nákladů. Když se v kuchyni porouchal bojler, zajistili jsme jeho výměnu a při nefunkčnosti protahovacího stroje v údržbářské dílně, to byl opět náš klub, který zajistil jeho opravu. Prováděli jsme nátěry přístřešků, trvale jsme udržovali volejbalový kurt, včetně finanční spoluúčasti na nákupu antuky a zajištění jejího následného položení. Mohli bychom uvést desítky dalších drobností, kterými jsme přispěli k využívání areálu od roku 2012 až do zahájení rekonstrukce. V tomto období nám opakovaně a nezištně pomohla firma ISOLIT Bravo Jablonné nad Orlicí a také Dřevotvar Jablonné nad Orlicí. To jen pro stručné připomenutí těm, kteří mají krátkou paměť a mají sklony k tomu, dávat nám najevo, že bychom měli své tradiční aktivity na Horní Lipce omezovat.

    V průběhu roku 2016 byly provedeny první práce na odvodnění základů hlavní budovy a následovalo zhotovení kotelny s uhlárnou. Dne 12. června 2017 byl objekt předán zhotoviteli, stavební firmě REKOS Žamberk a následující týden byly zahájeny první stavební práce, které nepřetržitě probíhaly až do 22. prosince 2017. Začátkem roku 2018 byly provedeny drobné dodělávky a poté nastoupila parta architekta ing. Filipa Pavliňáka, která zajistila moderní vybavení interiérů, které bylo ukončeno předáním provozovateli 22. února 2018.

    Členové VKCV se o průběh rekonstrukce po celou dobu aktivně zajímali, uplatňovali své připomínky a návrhy. V závěrečné fázi jsme úzce spolupracovali s ing. Pavliňákem při úpravách interiérů, poskytli jsme veškeré dostupné podklady z historie Finanční stráže RČS v Králickém regionu. Mimořádně oceňujeme návrhy a podporu pana hejtmana, aby výzdoba interiéru připomínala historii budovy i naší profese. To se týká i dohody o umístění repliky prvorepublikového označení, které bude instalováno na původní místo na pravé čelní straně budovy. Na protilehlé travnaté ploše pak bude umístěna replika hraničního sloupu z roku 1938, která už je v areálu připravena. Nejen příznivci profesní historie to určitě ocení.

    Zrekonstruovaná hlavní budova poskytne všem uživatelům potřebný komfort. V suterénu je moderně vybavená školící místnost s kapacitou do 30 osob. V přízemí je šest apartmánů s celkovou kapacitou 15 lůžek, každý apartmán má vlastní sociální zázemí. V prvním patře je šest ložnic s celkovou kapacitou 24 lůžek, část ložnic má své vlastní sociální zázemí, pro zbytek jsou dispozici sprchy v suterénu. Došlo také k částečným úpravám venkovních ploch, které poskytují uvnitř areálu 15 parkovacích míst a jsou na nich instalovány sloupy s osvětlením. Část bývalých kotců pro služební psy byla upravena pro uložení lyží či kol. Prostory, vytvořené spojením dvou odbavovacích buněk z bývalého hraničního přechodu v Dolní Lipce, mají víceúčelové využití, např. pro stolní tenis, praktickou výuku apod.

    Před vlastníkem a provozovatelem areálu teď stojí nelehký úkol, vytvořit podmínky pro smysluplné a efektivní využívání areálu. V průběhu rekonstrukce, zejména pak v jejím samém závěru, jsme zaznamenali významnou proměnu názorů zejména u těch, kteří měli, velmi mírně řečeno, k celému areálu od počátku odtažitý vztah. Pokusíme se tedy uvěřit, že jim skutečně jde o prosperitu a maximální využití objektu Prostřední Lipka, bez jakýchkoliv postranních záměrů. Nepochybně i v případě příběhu této budovy či celého areálu se měrou vrchovatou naplňuje rčení „ úspěch má mnoho otců, …….. “ . Proto můžeme slyšet řadu příběhů o zásluhách, o kterých si myslíme své. Pro VKCV je důležitý výsledek našeho dlouholetého úsilí o záchranu historické budovy, a ten je bezesporu pozitivní.

     Z našeho pohledu a na základě dlouholetých zkušeností z jeho provozování, má areál velkou perspektivu. Jeho všestranná využitelnost v letním i zimním období, dislokace v regionu s bohatou hraničářskou historií, blízkost státní hranice s PR a řada dalších aspektů, přímo vybízejí k realizaci celé řady projektů, včetně mezinárodních. Jedním z nich by mohlo být začlenění areálu do projektu naučné stezky, která by mapovala historii finanční stráže a celní služby v Králickém regionu.. Samozřejmostí by měly být školy v přírodě, porady, školení, kurzy a regenerační pobyty zaměstnanců majitele objektu a jím zřizovaných organizací. K tomu ovšem nepostačí momentální zařazení do kategorie ubytovacího zařízení. Objektu je třeba, podle našeho názoru, dát statut Účelového zařízení Pardubického kraje s nezbytnou mírou autonomie, včetně té finanční. Tím by se vyřešila celá řada aktuálních problémů a zbytečných diskuzí, k čemu vlastně lze areál využívat.

   Východočeský klub celních veteránů, v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o bezúplatném převodu, bude i nadále využívat zázemí areálu k organizaci vlastních akcí, kterých se zúčastňují naši kolegové ze Spolku celníků ČR a jednotlivých klubů, ale i kolegové ze Slovenska a Polska. Určitě při tom budeme spolupracovat i s dalšími spolky a dobrovolnými organizacemi, které jsou založeny na obdobných principech jako náš klub. Po výroční schůzi a „ dožínkách “ nám poskytne zázemí pro sportovní hry, pochod Finanční stráže RČS, Cihelnu 2018, setkání celníků a vzpomínkové akce ke 100. výročí vzniku samostatné ČSR.

    Přestože jsme při vyjednáváních s vedením Celní správy o využití objektu pro její potřeby nebyli úspěšní, je třeba poděkovat těm, kteří při přípravě textu smlouvy o bezúplatném převodu, zohlednili naše úsilí a práci, odvedenou ve prospěch „ naší Horní Lipky “ . Na základě toho máme v areálu své sídlo a můžeme využívat jeho zázemí. Řadu let s námi spolupracoval a nezištně nám pomáhal tehdejší vedoucí Odboru 13 GŘC, pan ing. Josef Hrubý. Vlastní smlouvu o bezúplatném převodu, s výše uvedenými oprávněními pro VKCV, podepsal tehdejší pan generální ředitel, brigádní generál JUDr. Pavel Novotný. Věřme, že se najde příležitost, abychom se s nimi na Horní Lipce znovu setkali.

   Poděkování patří všem, kteří přispěli k tomu, že areál s bohatou a pohnutou profesní historií najde smysluplné využití. V prvé řadě je to zásluha Krajského úřadu pro Pardubický kraj a pana hejtmana Netolického. Za zajištění kvalitního provedení rekonstrukce pak firmě REKOS Žamberk a všem jejím subdodavatelům. Velké ocenění za vybavení a úpravu interiérů si zaslouží pan ing. Pavliňák. Se všemi připravujeme společenské setkání, na kterém bychom jim rádi poděkovali za odvedenou práci a pochopení pro naše aktivity během rekonstrukce.

    Popřejme tedy objektu bývalého Oddělení Finanční stráže RČS Prostřední Lipka, který je mezi celníky znám jako Horní Lipka, díky bývalé celní stanici, aby Krajskému úřadu sloužil stejně dobře jako v minulosti příslušníkům Finanční a Celní stráže či Celní správy. Mezi členy VKCV je řada těch, kteří se od roku 1993 až do dneška,na rozvoji a využití celého areálu přímo podíleli. Vždy jsme si vážili spolupráce se všemi, kteří o ni měli opravdový zájem. Nabídli jsme ruku ke spolupráci také novému vlastníkovi, kterým je Krajský úřad Pardubického kraje a můžeme konstatovat, že jsme nebyli odmítnuti. Od roku 2003 mnozí z nás úspěšně spolupracovali při celé řadě akcí také se současným provozovatelem, kterým je Střední odborné učiliště Králíky – Dolní Lipka. Věříme, že na tuto spolupráci úspěšně navážeme. Všem, kteří budou zázemí areálu využívat, přejeme příjemný pobyt v podhůří Králického Sněžníku.

Za radu VKCV

Ladislav Brůha, místopředseda

 

Foto: Boh. Brandejs ;