Jdi na obsah Jdi na menu
 


Letní dětský tábor na Horní Lipce

15. 8. 2018

VKCV  a letní dětský tábor SDH Těchonín

     Na jaře letošního roku, oslovili zástupci Sboru dobrovolných hasičů z Těchonína náš klub se žádostí o spolupráci při organizaci letního dětského tábora pro mladé členy SDH. Po projednání v radě VKCV došlo k dohodě, že pomůžeme při realizaci této akce a využijeme zázemí bývalého areálu celní správy na Horní Lipce. S provozovatelem jsme se dohodli na termínu 9. – 12. srpna 2018. Průběžně jsme se zástupci SDH upřesňovali  program a připravovali týlové zabezpečení.


   Ve čtvrtek 9. srpna, krátce po 16 – té hodině, přivítal místopředseda VKCV v areálu první skupinu táborníků, kterou postupně doplňovali další účastníci a před večeří už byla na místě kompletní sestava čítající celkem 29 osob. Po ubytování v nově zrekonstruované hlavní budově areálu si všichni pochutnali na šunkaflecích s uzeným masem z dílny paní Molkové.


  Po páteční snídani se účastníci letního dětského tábora (LDT) vydali na celodenní výlet, který zakončili večeří a následným večerním programem na Horní Lipce. Sobotní program se odbýval v základním táboře a byl naplněn celou řadou sportovních a dovednostních soutěží. V odpolední části programu byl vyčleněn prostor pro  prezentaci historie Finanční stráže v Králickém regionu, kterou provedli kolegové Míla Brandejs  a Jirka Panuš. Poté následovaly ukázky služební kynologie, na kterých se podíleli psovodi Celního úřadu pro Pardubický kraj Zdeněk Stránský, Jan Grúz a Josef Maťašovský.  Všichni účastníci tak mohli obdivovat dovednost služebních psů při odhalování omamných látek, tabákových výrobků, platidel a alkoholu. Velký ohlas měla také ukázka s obranným služebním psem. Na závěr ukázky využili, zejména Ti nejmenší, možnosti bezprostředního kontaktu se čtyřnohými pomocníky celníků a kladení otázek jejich psovodům. Chtěli bychom proto poděkovat všem výše uvedeným psovodům za perfektní ukázky a vynikající přístup k účastníkům tábora. Vedoucím služebním funkcionářům CÚ pro Pardubický kraj  plk. Jiřímu Pražákovi a mjr. Adamu Synkovi  za vstřícnost a pochopení při podpoře této akce.


   Krátce po nedělním obědě převzal místopředseda VKCV od vedoucích LDT klíče od ubytovacích a týlových prostor areálu. Při rozloučení nás pak potěšilo mimořádně příznivé hodnocení spolupráce našeho klubu při organizaci LDT. Nemalý podíl na tom má nepochybně naše dvorní kuchařka paní Bohumila Molková, jejíž kulinářské produkty všeho druhu jsou vždy velmi chutné.


   Co říci na závěr. Historie Králického regionu byla po dlouhé desítky let nerozlučně spjata s historií finanční stráže a celníků, kteří se podíleli nejen na plnění služebních povinností při ochraně a obraně státní hranice, ale také na veřejném a společenském životě regionu. Východočeský klub celních veteránů se snaží v této tradici pokračovat a společnou historii současníkům připomínat. Věříme, že k tomu přispěla i tato akce.


                                Za radu VKCV 
                                Ladislav Brůha, místopředseda