Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dožínky - 15. listopadu 2014

21. 11. 2014

Dožínky 2014
aneb
„ Zabijačka, žádný hněv a žádná rvačka “

predel.jpg

   Stalo se tradicí, že Východočeský klub celních veteránů pořádá, po ukončení činností plánovaných na příslušný rok, setkání členů klubu s našimi příznivci a podporovateli, kteří nám v průběhu roku pomáhali při akcích, které jsme organizovali nebo se na jejich organizaci podíleli.

   V letošním roce se toto setkání uskutečnilo v sobotu 15. listopadu 2014 a opět jsme využili pohostinnosti a zázemí, které nám dlouhá léta poskytuje historická budova Finanční stráže na Horní Lipce, na jejíž údržbě a provozu se členové VKCV od roku 2011 podílí jak pracovními aktivitami, tak investicemi v podobě nákupu barev, čistících, pracích a hygienických prostředků atd. To vše při vědomí, že objekt se stal pro CS „ nepotřebným“ a v průběhu příštího roku bude mít téměř jistě nového majitele.

predel.jpg

   Stejně jako v minulých letech, byla součástí letošního setkání výroba a konzumace zabijačkových produktů. Po čtvrtečním transportním dnu, kdy byly přivezeny prekurzory na výrobu masných pochoutek a potřebné varny v podobě tří brutarů, byla v pátek ráno zahájena vlastní výroba. Po roční přestávce se hlavní role ujali opět Zdeněk a Roman Stránský, kterým  v průběhu víkendu postupně asistovali  Renáta a Petr Janovcovi, Honza Halbrštát, Lída Brůnová, Láďa Brůha, Maruška Šoková, Franta Matoulek, Tonda Beran, Jarda Felcman, Zdeněk Fišer a Lenka Gabrisová. Výsledkem této spolupráce bylo 208 kusů jitrnic, 60 kg tlačenky, 45 kg červených krup a 10 kg prejtu.

   V sobotu po šesté hodině ranní zatopil Petr Janovec pod jedním varných kotlů a spolu se Zdeňkem Fišerem připravili ovarové pochoutky, které byly před půl desátou servírovány prvním konzumentům. Nedílnou součástí „Dožínek“ se stala exkurze do pivovaru Holba Hanušovice, a tak krátce po desáté hodině odjela  třiadvacetičlenná výprava na tuto poznávací a vzdělávací cestu, zbývající kolegové zůstali na Horní Lipce,  kde se postarali o přivítání a servis pro nově přijíždějící.

   Po dojezdu do Hanušovic se členové expedice rozdělili do dvou skupin, ta první a početně silnější se zúčastnila prohlídky pivovaru, ta druhá čítající 6 osob se přesunula do místnosti určené k pohoštění a degustaci pivních výrobků, kde připravila potřebné zázemí.

   Součástí letošní výpravy byla i celnická kapela Kontraband. Po ukončení exkurze se obě skupiny spojily v jednolitý celek, který se zapojil do ochutnávky Šeráku a Kvasničáku, v jejímž rámci došlo i na konzumaci tlačenky a steaků. K výborné atmosféře přispěl i kvalitní hudební doprovod, při kterém si většina účastníků s chutí zazpívala. Původně plánovaný odjezd ve 14 hodin se protáhl až krátce před 17 hodinu. Po příjezdu na Horní Lipku a přivítání s dalšími kolegy, následoval pozdní oběd, který tvořila tradiční „prdelačka“ a zabijačkový talíř ve složení prejt, kroupy, brambory a zelí. Poté proběhla krátká schůze VKCV, kterou vedl předseda Míla Brandejs. Po diskuzi následovala večeře, ke které bylo podáváno vepřo, knedlo, zelo.

   Vzhledem k pozdějšímu času začali po večeři odjíždět první účastníci. Ti, kteří zůstali si za kytarovo-trumpetového doprovodu zazpívali širokou škálu písní v různých jazykových mutacích. Kromě  dvanácti nocležníků, odjeli další účastníci v průběhu večera bydlet domů. Po nedělní snídani pak odjeli zbývající a domácí čtyřka ve složení Gabrisová, Brůnová, Fišer a Brůha provedla úklid objektu a vypořádání restů.

(Bh)