Jdi na obsah Jdi na menu
 


CIHELNA 2017 a Východočeský klub celních veteránů

25. 8. 2017

VÝCHODOČESKÝ KLUB CELNÍCH VETERÁNŮ na CIHELNĚ 2017

 

   Jubilejní 20. ročník vojensko – historické vzpomínkové akce „ CIHELNA “ se uskutečnil ve dnech 18. – 19. srpna 2017 v Králíkách. V hlavní ukázce situované do prostoru střední Moravy v dubnu 1945, připomenuli organizátoři období konce druhé světové války před 72 lety. Po krásném pátečním počasí, ve kterém proběhla generální zkouška všech ukázek se naštěstí, kromě časných sobotních dopoledních hodin, nenaplnila deštivá předpověď počasí. Návštěvníci Cihelny tak mohli shlédnout bezesporu nejhezčí a nejzajímavější ukázky v dvacetileté historii akce. Vzpomínková akce byla již podvanácté také příležitostí pro příslušníky Celní správy ČR, aby prezentovali historii i současnost celnické profese. Páteční účast pana generálního ředitele GŘ cel brigádního gen. Mgr. Milana Poulíčka i sobotní přítomnost ředitelů obou východočeských celních úřadů jsou potvrzením toho, že celníci mají na této akci své pevné místo.

 

    Východočeský klub celních veteránů je nedílnou součástí pořadatelského týmu od roku 2011. Stejně jako v minulých letech jsme v rámci svých možností podpořili účast příslušníků celní správy. Pro expozici Celní správy jsme poskytli pomůcky k instalaci exponátů, zabezpečili ubytování a režijní stravování kolegům, kteří se podíleli na ukázkách CS. Našimi tradičními hosty byli kolegové ze Spolku histórie colníctva a Finančnej správy SR, kterým jsme připravili potřebné zázemí a doprovázeli je během jejich pobytu.

 

     Stejně jako v předchozích šesti letech zajišťoval VKCV občerstvení ve stanu pro hosty VIP a stánkový prodej pro veřejnost. Naše služby byly VIP hosty a zejména návštěvníky akce opakovaně velmi dobře hodnoceny. Na přípravě naší účasti a vlastním průběhu akce se podílelo více jak 40 osob. Stejně jako přední fotbalové ligové týmy Sparta a Slavie, i my jsme oproti loňskému ročníku museli provést změny v našem kádru, ze kterého oproti minulému ročníku vypadlo z různých důvodů 15 členů. Na rozdíl od výše uvedených se to nijak neprojevilo na naší souhře a všechny nové posily předvedly očekávaný výkon. Kromě tradičního rodinného zastoupení Štěpánových (3) a Maixnerových (5), se letošní sestava rozšířila o klan Brandejsů (3) a Kárníků (3) a s přimhouřením oka nad rozsahem účasti otce i Vraštilů (2). I díky jim, se podařilo celou akci bez problémů zvládnout.

 

     Tradičně se členové rady VKCV setkali se zástupci AČR, Vězeňské služby a dalších složek. Jsme rádi, že nezanedbatelnou část svého pátečního pobytu na Cihelně nám věnoval pan generální ředitel GŘ cel  brigádní gen. Mgr. Milan Poulíček. V diskuzi jsme probírali další spolupráci mezi VKCV a Celní správou ČR, zejména při vzpomínkových akcích při příležitosti státního svátku Dne vzniku ČSR. Proběhlo také setkání s panem hejtmanem Martinem Netolickým, se kterým jsme probírali stav rekonstrukce Horní Lipky a spolupráci při jejím využívání v příštím roce. Pozvali jsme pana hejtmana na tradiční podzimní akce organizované VKCV. Páteční večerní posezení na Horní Lipce se slovenskými kolegy a celní správy ČR nepochybně přispělo k další dobré spolupráci.

 

     Kromě výše uvedených aktivit, měl náš klub také premiérově zastoupení v hlavní historické ukázce přímo na bojišti. Kolega Jirka Žďárský se v uniformě poražených vojsk podílel na věrohodném připomenutí historie.

 

    Stejně jako v loňském roce, prověřila kvalitu našich potravin a dodržování hygienických pravidel Veterinární služba AČR. Především díky Monice Žďárské, která zpracovala „ terénní hygienický pasport “ jsme zajistili vše potřebné a byli jsme hodnoceni velmi dobře. Za to jí patří naše velké poděkování. Stejně tak jsme byli připraveni i v oblasti revizí elektrospotřebičů.

 

    Pro některé členy pracovního týmu začala fyzická příprava Cihelny už v pondělí 14. srpna a skončila odevzdáním a uskladněním věcí v pondělí 21. srpna;  řada dalších věnovala ze svého volna několik dnů. Všem bez rozdílu patří naše poděkování, bez jejich podpory bychom se nemohli akce zúčastnit. Zejména díky jim, můžeme realizovat některé projekty z oblasti profesní historie, které jsou finančně velmi náročné. Za pořízení fotodokumentace děkujeme kolegům Panušovi a Vackovi.

 

    Bývalo zvykem vyjmenovat na závěr všechny, kteří se na zajištění Cihelny podíleli. V letošním roce toto nahrazujeme přílohou s rozpisem jednotlivých činností.

    Definitivní tečkou za každým ročníkem Cihelny pak bývá její vyhodnocení, na kterém se sejdou zástupci všech zúčastněných složek. Vzhledem k probíhající rekonstrukci areálu na Horní Lipce, se letošní vyhodnocení bude konat 5. října  2017 na chatě Mysliveckého sdružení v Králíkách a organizačně ho bude zajišťovat opět Východočeský klub celních veteránů.

 

    Vrcholní představitelé AČR v závěrečných projevech potvrdili armádní angažmá na 21. ročníku Cihelny v roce 2018. Svoji účast bude nepochybně zvažovat i náš klub. Jaký bude její rozsah, o tom je třeba rozhodnout nejpozději do konce tohoto roku. Věříme, že se podaří vyřešit všechny problémy, které v letošním roce provázely naši účast v oblasti zajištění personálu a dopravy materiálu. Tomu nasvědčuje i ochota téměř všech členů našeho letošního týmu pomoci i v roce příštím. Na závěr popřejme akci Cihelna úspěšné vykročení do třetí desítky její existence.

 

Za radu VKCV

Ladislav Brůha, místopředseda

 

lipovy_listek.jpg

 

 

„ Cihelna 2017 „

personální zajištění akce ve dnech 15.8. – 21.8.

Pondělí 15.8. – vytyčení prostor pro VKCV, posekání plochy – Fišer, Brůha ;

Středa 16.8. – doprava materiálu z pivovaru Hanušovice a Horní Lipky, stavba, zázemí – Brůha, Štěpán M., Daniel, Brandejs B.,  Brandejs S.,  Beran ;

Čtvrtek 17.8. – dokončení stavby zázemí pro prodej - Brandejs M., Brandejs S., Brandejs S. ml., Brůha, Mamula, Novoselský, Kárník ml.(odp.) ;

Obsluha kuchyně a jídelny na HL: Molková, Šoková, Fišer, Žďárští ;

Pátek 18. srpna

Příprava stravy do stanu VIP – Brůnová, Molková, Šoková, Gabrisová ;

Zdravotnické zabezpečení – Matoulek, Štěpán ;

Příprava stanu VIP – Maixnerová + 2 ;

Stravování a obsluha na HL – Fišer + kuchyně ;

Pohotovostní řidiči – Brandejs, Šoková ;

Prodej pro návštěvníky od 9.30 hodin

Grilování včetně prodeje - Halbrštát, Hornochová, Vraštil ml. ;

Polní kuchyně – Brandejs B., Brandejs S., Matoulek ;

Pivo - Kárník ml., Schauer, Vágnerová ;

Limo – Maixnerová M. + 1, Kárníková 2x ;

Pito, ovocné pivo – Štěpán ;

Párky, káva, čaj, cukrovinky – Štěpánová, Švédová ;

Guláš, zelňačka - Žďárská ;

Zásobování, odpadové a vodní hospodářství: Mamula, Brůha ;

Sobota 19.8.

Obsluha kuchyně a jídelny na HL: Molková, Gabrisová ;

Pohotovostní řidiči: Šoková, Brandejs ;

Zdravotnické zabezpečení: Štěpán, Matoulek ;

Prodejní stánek 1. – pivo světlé, polotmavé – Vágnerová, Schauer ;

Prodejní stánek 2. - kolča, limonáda – Jeníková,;Maixnerová M. +1 ;

Prodejní stánek 3. – pito , ovocné pivo - Štěpán K. ;

Prodejní stánek 4. – párky, cukrovinky, káva, čaj – Švédová, Štěpánová ;

Prodejní stánek 5. – steaky, klobásy - Hornochová, Bžoňková ;

Prodejní stánek 6. – guláš, polévka – Šurýnovi,Mládenková ;

Prodejní stánek 7. „ bierbárek “  – pivo světlé, polotmavé – Kárník, Mužík ;

Prodejní stánek 8. – kolča, limonáda - Kárníková 2 x ;

Udírna, gril: Halbrštát , Beran, Vraštil ml. ;

Polní kuchyně: Brandejs B., Brandejs S., Matoulek ;

Stan pro VIP – občerstvení,stravování - Maixnerová I., Maixnerová K., Brůnová L., Žďárská, Šubert, Maixner, Gabrisová ;

Zásobování, odpadové a vodní hospodářství : Mamula, Vacek, Brůha ;

Likvidační četa po skončení akce: Brůha, Štěpán K., Brandejs B., Brandejs S., Kárník ml., Halbrštát, Daniel, Schauer, Vágnerová, Vraštil ml., Vraštil st., Štěpánová, Štěpán M. ;

Pro VIP : Maixnerová + 1 , Brůnová L., Šubert, Gabrisová, Maixnerová, Žďárská ;

Neděle 20.8.

uskladnění materiálu na HL – Brandejs, Brůha ;

Pondělí 21.8.

Úklid a uskladnění materiálu ve SOU a na Horní Lipce, vrácení materiálu do Hanušovic, vyúčtování : Brůha, Matoulek, Vacek, Šoková, Daniel ;

 

Náhledy fotografií ze složky CIHELNA 2017 - 19.08.2017