Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akce buňka „ 2 „ na Prostřední Lipce

27. 9. 2022

 

 

Na úvod je třeba čtenáře příspěvku uklidnit, že se nejedná o založení, ale opravu. Stalo se pravidlem, že členové Východočeského klubu celních veteránů, před každou akcí na Prostřední Lipce, naplánují a provedou opravu některého objektu či zařízení v areálu. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 22.9. a v pátek 23.9., kdy jsme připravovali nedělní vzpomínkové akce a víkendové setkání celnických motorkářů. Tentokrát jsme se dohodli, že provedeme opravu skladovací buňky, která byla kdysi umístěna v celním prostoru bývalého CÚ v Ústí nad Orlicí. Tato buňka byla později přemístěna na Prostřední Lipku a stala se součástí bezúplatného převodu novému vlastníkovi. Ještě v době, kdy byla v majetku CS, jsme svépomocí obložili tři stěny buňky. Zbývající stěna zůstala neopravená a postupně chátrala. Proto jsme se rozhodli, že provedeme její opravu a využijeme k tomu materiál, který jsme v průběhu let nastřádali a zůstal uložen v areálu.

 

Ve čtvrtek před osmou hodinou ranní, jsme ve složení Jirka Novoselský, Míla Brandejs, Láďa Brůha, Zdeněk Fišer a s technickou podporou správce objektu Honzy Halbrštáta, zahájili opravné práce. Stravování a občerstvení, jako obvykle zajišťoval Polda Kelnar. Vlastní opravu stěny prováděli Zdeněk Fišer a Jirka Novoselský, přípravu a plynulý přísun materiálu, zajišťovali Míla Brandejs a Láďa Brůha. Krátce před pátou odpolední bylo obložení stěny téměř ukončeno. Na pátek nám pak zůstala úprava střešního oplechování, provedení nátěru celé stěny a krycích lišt, což se bez problémů podařilo. V sobotu pak Jirka Novoselský přišrouboval krycí lišty a oprava byla dokončena. Veškeré náklady, spojené s opravou buňky, byly hrazeny z prostředků VKCV.

 

Ve čtvrtek jsme provedli také přípravu vlajkových stožárů na vzpomínkovou akci ke státnímu svátku, která se tentokrát koná v sobotu 29.10. na Prostřední Lipce. Výrobu nového stožáru provedl Jarda Kárník starší s podporou Honzy Halbrštáta, druhý stožár jsme vlastnili již dříve. V sobotu pak Míla Brandejs provedl nátěry obou stožárů a zkoušku jejich funkčnosti. Proto můžeme hrdě vyhlásit, že východočeští celní veteráni jsou, při příležitosti Dne vzniku samostatné ČSR, připraveni vztyčit své stožáry, namísto dříve zapůjčovaných.

 

Na závěr je třeba poděkovat všem výše uvedeným, kteří se na opravných a výrobních pracích podíleli. Východočeský klub celních veteránů tak znovu potvrdil, že výrazně nad stanovený rámec, plní své závazky, vyplývající ze smlouvy s provozovatelem objektu.

 

 

 

 

 

Za radu VKCV

Ladislav Brůha, místopředseda

 

Náhledy fotografií ze složky Oprava buňky č.2 ve dnech 22.- 23.09.2022