Jdi na obsah Jdi na menu
 


145. výročí narození JUDr Emila Martince

25. 1. 2014

       Dne 21. ledna 2014 uplynulo 145 roků od narození JUDr. Emila Martince, odborového přednosty Ministerstva financí ČSR. V Horním Jelení, rodišti zakladatele československého celního práva, se při této příležitosti setkali zástupci Východočeského klubu celních veteránů a  Celního úřadu pro Královéhradecký kraj s představiteli města, aby si znovu připomenuli význam JUDr. Martince  nejen pro celnickou profesi, ale také jeho podíl na tvorbě institucí nově vzniklé Československé republiky. Památku zdejšího rodáka pak uctili položením kytic u pamětní desky na budově městského úřadu - viz Fotoalbum..

    V rámci diskuze při této vzpomínkové akci byly projednány také základní zásady spolupráce při organizaci vzpomínkových akcí u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatné ČSR, které by měly proběhnout v Horním Jelení a v Králíkách dne 25. října 2014.

145. výročí narození

 
  EMIL MARTINEC se narodil 21.ledna 1869 v Horním Jelení – městečku mezi lesy na okrese Pardubice. Vystudoval práva na Karlově universitě a v roce 1895 vstoupil na Moravě do služeb finanční správy. Delší dobu pracoval u okresního finančního ředitelství v Uherském Hradišti a později u zemského finančního ředitelství v Brně se zabýval agendou nepřímých daní a monopolů.

      V celní agendě byl činný od počátku své kariéry a vynikl zejména jako inspektor finanční stráže. Měl tedy nejlepší předpoklady k tomu, aby hned po vzniku samostatného československého státu byl povolán k ministerstvu financí jak organizátor celní služby a k položení základů československého celního práva. S úspěchem zdolal obtížný úkol organizace nové celní hranice i celní správy republiky československé.

     Pod jeho vedením bylo vydáno české znění vysvětlivek k celnímu sazebníku a celní sazebník  upravený pro výkon celní služby. Od prvních dnů po říjnu 1918 věnoval všechen volný čas osnově nového celního zákona, jenž byl v roce 1927 i s prováděcím nařízením vyhlášen. Vynikající měrou se zúčastnil úpravy obchodně politických vztahů republiky k cizím státům.

     Cenných Martincových zkušeností bylo využito v době hospodářské krize, kdy bylo nutno dovoz usměrňovat devizovou komisí, jejímž byl od roku 1932 funkcionářem. Od zřízení československé obilní společnosti v roce 1934 byl jejím vládním komisařem, a tuto zodpovědnou funkci zastával i po svém odchodu do výslužby, kam odešel dnem 1. ledna 1935.

     Život mu dopřál dostatek svěžesti duševní i tělesné, a vždy jej charakterizoval jiskrný pohled a pevný krok. 

    Kolegové ze spolku Československých celních úředníků v článku sepsanému  u příležitosti  jeho odchodu na odpočinek vzpomínají na jeho nezlomnou energii a k jeho životopisu přikládají tuto vzpomínku:

     Bylo to 15.května 1928, kdy meškali jsme návštěvou u našich bratrů – kolegů jugoslávských. Pluli jsme po slovanském Jadranu a přistáli jsme právě v Sušaku. Po skončeném oficielním a srdečném uvítání byli jsme uvedeni do hotelu Jadran k malému odpočinku. Ale to nesměli bychom býti Češi a nesměli bychom býti u moře. Ve slané vodě hledali jsme osvěžení nejdříve. Žel, voda však byla ještě hodně studená a tak většina z nás stála jen po kotníky v mořském příboji neb třela si paže a nohy, ba snad jektali jsme všichni zuby.

   V tom náhle uslyšeli jsme pád do vody a ve vlnách uzřeli neohroženého plavce, jak mocnými tempy rozráží studené vlny. K našemu údivu poznali jsme, že tímto plavcem, který nás mladé všechny zahanbil, byl stařešina naší výpravy – Emil Martinec. Rádi na tento okamžik vzpomínáme. To mu bylo 59 roků - pozn.autorů;

 

     JUDr Emil Martinec, odborový přednosta plnil všechny své úkoly s krajní svědomitostí a jeho odborné znalosti byly uznávány i za hranicemi státu. Pro svoji nestranost a vlídnost byl neobyčejně oblíben u svých spolupracovníků.

     Dr Emil Martinec zemřel dne 30. listopadu 1945, zachován všemi kolegy ve vděčné paměti.

                                                           pro časopisuCLO-DOUANE
                                                           č.1/2004 str.18 zpracoval
                                                           -pnš-