Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další aktivity VKCV

7. 7. 2021

Další aktivity VKCV

 

V minulém příspěvku jsme se věnovali klubovým akcím, zaměřeným na oblast historie a to především profesní. Tento příspěvek věnujeme celé řadě dalších akcí, které VKCV organizuje, případně se na jejich organizaci podílí.

 

V roce 2011, krátce po založení klubu, jsme se podíleli ve spolupráci s tehdejším Celním úřadem Ústí nad Orlicí na organizaci tradičního, v pořadí již 42. Celnického plesu. Stejně tomu bylo i v roce 2012, ale 43. Celnický ples, byl bohužel posledním, který se podařilo uspořádat. Tradice této společenské akce, oblíbené nejen v regionu Králicka, byla založena v roce 1964, kdy byl uspořádán 1. Baltexples. Plesu se kromě českých celníků zúčastňovali i polští kolegové, zaměstnanci dalších pohraničních orgánů, ale také občané Králicka. Tato akce byla významnou prezentací celníků mezi veřejností a měla vždy podporu vedoucích služebních funkcionářů celní správy. V souvislosti s organizačními a personálními změnami v CS se v roce 2013 nepodařilo tuto tradiční akci uspořádat.

 

V roce 2003 se konaly 1. Sportovní hry CŘ Hradec Králové, jejichž organizaci ve spolupráci s tehdejším CŘ Hradec Králové, zajišťoval především CÚ Ústí nad Orlicí. Premiérového ročníku se zúčastnilo 10 družstev a téměř 180 aktivních sportovců. Od roku 2011 je organizátorem her VKCV a využíváme k tomu zázemí objektu na Prostřední Lipce. Akce má komornější charakter, který si všichni pochvalují, a pravidelně se jí zúčastňuje 6 – 8 družstev, včetně polských kolegů. Všichni věříme, že přes všechny aktuální problémy se nám v září podaří uspořádat již 19. ročník této oblíbené akce.

 

V roce 2004, po vstupu do EU, se uskutečnilo na podzim 1. Setkání celníků, jehož cílem bylo udržovat přátelství navázaná v průběhu společných služeb zejména na hraničních přechodech Lichkov – Międzylesie a Dolní Lipka – Boboszów. Od roku 2011 je jediným organizátorem setkání náš klub a postupně jsme tuto akci zpřístupnili všem bývalým i současným zaměstnancům celních správ ČR a PR, bez ohledu na „ místní příslušnost“. S přibývajícím věkem účastníků, jsme původní dvouletý interval nahradili každoročním konáním setkání, jehož 14. ročník plánujeme na začátek října letošního roku. V rámci tohoto setkání je vždy jeden den vyhrazen pro poznávací výlet. Postupně jsme tak navštívili např. Tatru Kopřivnice, IVECO Vysoké Mýto, Škodovku v Kvasinách, elektrárnu Dlouhé Stráně, výrobnu ručního papíru ve Velkých Losinách, věznici Mírov, zámky Bouzov, Opočno a Velké Losiny. Na polské straně hranice jsme navštívili malebné městečko Międzygórze a jeho okolí, včetně známých vodopádů. Nezapomněli jsme ani výrobny pivního moku v Hanušovicích, Litovli, Náchodě či Rychnově nad Kněžnou. Pro milovníky horské turistiky jsou do programu zařazovány výstupy na Králický Sněžník z české i polské strany a na vrch Klepý – Wierch Trójmorski, který je rozvodím třech moří.

 

Ve spolupráci s představiteli města Międzylesie/PR/, jsme si v roce 2014 připomenuli 55. výročí a v roce 2019 pak 60. výročí zahájení společných služeb pohraničních orgánů na železničním přechodu Lichkov – Międzylesie. Právě příhraniční polské městečko bylo centrem výkonu společných služeb kontrolních orgánů obou států. Díky dlouhodobé spolupráci s představiteli města, se tyto vzpomínkové akce konaly ve zdejším kulturním středisku, které nám poskytlo bezvadné zázemí. Obou akcí se pokaždé zúčastnilo více jak 120 pamětníků, kteří si

společně zavzpomínali na léta vzájemné spolupráce, včetně prohlídky prostor, ve kterých se společné služby prováděly. Odpolední část setkání proběhla v bývalém objektu CS v Prostřední Lipce.

 

Od založení klubu v roce 2011, spolupracujeme s organizátory vojensko – historické akce Cihelna v Králíkách. Podzimní vyhodnocení se koná začátkem října na Prostřední Lipce a VKCV při něm zajišťuje také kompletní servis pro zástupce jednotlivých složek.

 

V roce 2019 jsme uspořádali I. Konferenci historiků cla, celnictví a Finanční stráže, které se zúčastnili i naši slovenští kolegové. Na letošní listopad připravujeme druhou. konferenci, o kterou je zájem nejen mezi současnými či bývalými zaměstnanci CS.

 

Ve spolupráci se SDH Těchonín jsme zorganizovali v roce 2018 letní dětský tábor pro mladé členy sboru. I při této akci jsme v rámci programu zprostředkovali ukázky služební kynologie a přednášku o profesní historii v našem regionu. Pokud nám to vývoj epidemie dovolí, budeme v měsíci srpnu v této spolupráci pokračovat.

 

V rámci naší činnosti se podílíme na celé řadě dalších aktivit, při kterých spolupracujeme s kolegy z jiných spolků, klubů a také s kolegy v činné službě. Velmi dobrá je spolupráce s Muzeem K – S14 a Památníkem celnictví, v jehož expozicích je řada materiálů od našich členů a v rámci možností jsme přispívali i finančně. Při organizaci Pochodu Finanční stráže spolupracujeme s Pochodnickým spolkem Lanškroun. Při vzpomínkových akcích úzce spolupracujeme s představiteli měst a obcí Králíky,Žamberk,Vysoké Mýto, Bartošovice,Mladkov a polského Międzylesie.

 

V příštím, pravděpodobně závěrečném příspěvku k 10. výročí našeho klubu se budeme věnovat podmínkám pro klubovou činnost a její podpoře.

 

Ladislav Brůha, místopředseda VKCV